Navigasjon
Årsmøte 2007

Årsmøte 2007

 

Møtereferat fra Møre og Romsdal Hest

 

 

Sted: Gjermundnes Landbruksskole, Vikebukt. Dato/tid:29.03.2008 Kl. 13.00-17.00

 

Innkalt av: Nette Bådal

 

 

Årsmøtet har følgende dagsorden:

 

 

1.            Godkjenning av innkalling og godkjenning av saksliste

 

Innkallinga og sakslista ble godkjent uten innsigelser.

 

2.            Valg av møteleder og referent

 

Møteleder: Ansgar Sylte

Referent: Nette Bådal

 

3.            Val av 2 medlemmar til å underteikne møteprotokollen

 

Arvid Aure og Arne Eide ble valgt.

 

 

4.            Årsmelding

 

Gjennomgang av aktivitetsrapport som ble delt ut. Forslag fra Oddmund Urke om at denne skal hete årsmelding og ikke aktivitetsrapport.

 

5.            Regnskap og budsjett

 

Årsmøtet ønsket en utgreiing på posten” udokumenterte utgifter”. Regnskapet er lagt innunder Gj. Nes videregående skole og er dermed revidert av fylket sin revisor. Regnskapet var ikke underskrevet av revisor, noe årsmøtet påpekte. Årsmøtet ønsket tilsendt underskrift fra hvem som har revidert og revisorrapport, dette burde være vedlagt regnskapet, før regnskapet blir godkjent av årsmøtet. Når revisorrapport foreligger ble det avtalt å sende denne og utgreiing av posten ”udokumenterte utgifter” til alle raselag og foreninger.

 

Årsmøtet ønsket en bekreftelse fra Gjermundnes Videregående skole at de er ansvarlig for prosjektet og dermed økonomien i prosjektperioden.

 

6.            Fastsetting av medlemskontingent

 

Kommentar om at medlems kontingent bør avventes til det skapes mer aktivitet, og forslag om at det burde vente til prosjektperioden er avsluttet.

 

7.            Aktivitetsplan for kommende år

 

Referat fra Hestetransportørkurs og diskusjon om navnendring fra unghestskue til hestensdag for å skape bredde på utstillingen og stimulere til at flere publikum vil finne det interessant å komme. Inngangsbilett   på utstilling ble diskutert og hvordan gjøre katalogen mer innholdsrik og interessant for publikum å kjøpe.

 

Det ble foreslått at katalogen burde inneholde beskrivelse av hva som ligger til grunn for de forskjellige kriteriene i en bedømmelse og hva som forventes ved en bruksprøve.

 

Forslag om at MR Hest burde ta kontakt med raselaga om hva de hadde skapt av aktiviteter og kartlegge hvilke behov de hadde.

 

Forslag om å ha møte med utstillingskomiteene i god tid for utstillingene og ha en evaluering rett etter.

 

8.            Valg av styre, etter innstilling fra valgkomiteen

 

Det ble ønsket at det kom frem fra hvilken geografisk region de enkelte styre representantene tilhører.

 

Innstilling fra valgnemnda:

  

Styret:

Ansgar Sylte, Molde, på valg.   ( travlaga ) Tok gjenvalg.

Vivi Lange, Molde ikkje på valg. ( nif registrerte ride- og kjøyreklubber )

Åshild Melkeråen, Molde, ikkje på valg. ( Møre og Romsdal Fylke )

Oddmund Urke, Sunnmøre, på valg, forslag gjenvalg. ( Norske Raser ) Tok gjenvalg.

Elisabeth Sylte, Tresfjord, på valg, tek ikkje gjenvalg.

 Forslag på ny i styret, Gøril Solheim, Surnadal (andre raselag / avlslag)

 

 

Personlige vara i samme rekkefølge som Styremedlemmane:

 

Reidar Brude, Isfjorden, på valg, forslag gjenvalg. ( travlaga )

Annika Brandal, Hareid, på valg, forslag gjenvalg. ( Nif registrerte ride- og kjøyreklubber )

Kristin Eide, Fylket, på valg, forslag gjenvalg. ( Møre og Romsdal Fylke )

Kåre Langset, Sunndal, på valg, forslag gjenvalg. ( Norske Raser )

Bodil Winther, Tresfjord, på valg, forslag gjenvalg. (Andre raselag/avlslag )

 

 

Revisorer:

Fylket sine revisorer vil bli benyttet.

 

Valgnemnd:

Arvid Aure – går ut

Anders Sæther Moen, Surnadal(Norske Raser) - Formann

Ane Asphol Høgset, Romsdal (travlaga)

Anne Stine Foldal, Ørsta, (andre raselag/avlslag)

Vara: May Siri Stene, Sunnmøre, (Norske Raser) 

 

 

9.            Valg av styreleder for et år, etter forslag frå valgkomiteen

 

Ansgar Sylte, Molde, på valg.   ( travlaga ) Tok gjenvalg.

 

10.      Valg av valgkomitee, 3 medlemmer og 1 vara

 

Anders Sæther Moen, Surnadal(Norske Raser) - Formann

Ane Asphol Høgset, Romsdal (travlaga)

Anne Stine Foldal, Ørsta, (andre raselag/avlslag)

Vara: May Siri Stene, Sunnmøre, (Norske Raser) 

 

Nette Bådal kaller inn komiteen.

 

11.      Valg av 2 revisorer

 

Revisorer:

Fylket sine revisorer vil bli benyttet.

 

Innkommende forslag

 

Ingen innkommende forslag.

 

 

Årsmøtet ønsket å oppfordre alle til å sende inn stoff og info til Møre og Romsdal hest slik dette kunne legges ut på websiden.  http://mrhest.pronett.no  og at flere kunne dra nytte av dette.

 

Forslag fra årsmøtet om at det skulle sendes forespørsel til alle raselag og foreninger om samordning av flere årsmøter på samme dag, og at sted eventuelt kunne rullere.

 

Forslag om fast tidspunkt, for eksempel 3 helgen i februar hvert år, og etterspørre aktuelle plasser å ha det.

 

Forslag om at en representant burde være tilstede ved rytterklubben sitt årsmøte for å informere om MR Hest.

 

Styret i MR Hest ønsker mer fokus på nettsiden og en mer brukervennlig og proff side. Årsmøtet ble avsluttet med å se på et forslag som styret og er positive til, og som det så ut til at årsmøtet ga sin tilslutning til.

 

 

 

 

 

 

 

Møtet vart avslutta kl 17.00.

 

 

 

 

 

 

Referent: Nette Bådal                Protokoll: Arvid Aure                      Protokoll: Arne Eide

 

 

 

Siste nyheter
Unghestskue Ørsta 2012
Dagens hest, Sjurgards FjellroseUnghestskua i Ørsta 28 april 2012, måtte i all hast flyttast innandørs grunna store mengder snø. Men det var ingen grunn til bekymring..
Les mer (29.05.2012)
Unghestskue i Rindal 2 juni
Laurdag 2 juni er det klart for unghestutstilling i Rindal.
Les mer (29.05.2012)
Utstillingar 2012
Terminliste for utstillingane klar!
Les mer (25.01.2012)
Årsmøte Møre og Romsdal Hest 2012
Møre og Romsdal Hest innkaller herved til årsmøte lørdag 25. februar 2012, kl 14.00. Møtet holdes på Gjermundnes vidaregåande skule, Vikebukt.
Les mer (25.01.2012)
Hestepass og helsekort
Alle hester i Norge skal ha hestepass og helsekort. Hestepass skal utstedes av godkjent stambokførende instans. Helsekortet skal inneholde opptegnelser over alle medisinske behandlinger hesten har fått og være et vedlegg til hestepasset.
Les mer (17.01.2012)
Utstillingar 2012
På styremøte 26 oktober vart styret i Møre og Romsdal Hest enige om følgende utstillingssteder 2012; unghestskue i Ørsta og Rindal om våren og kombinertutstilling i Tresfjord på hausten.
Les mer (26.10.2011)
Hestens dag på Vatne Travpark
Kaldblodsløp i full fartHestens dag på Vatne Travpark 2.oktober 2011
Les mer (26.10.2011)
Husk å sende inn utstillingssøknad for neste år!
Shetlandponni klasse 4, frå kombinertutstillinga i Ørsta i haust. foto: Kristin Myrene20 oktober er satt som frist for skriftlig innsendelse av søknad av hoppe- og unghestutstilling 2012. Vi oppmodar med dette at dei ulike utstillingskomitèane sender inn sin søknad.
Les mer (07.10.2011)
Resultat kombinert utstilling Ørsta 20.08.11
20 august var det på nytt duka for hestedag i Ørsta. Det var da klart for fylkets kombinerte hoppe-/unghestutstilling. Samtidig som den første hesten kom til Ørsta, kom også sola tittende gjennom skydekket og det vart utover dagen ett flott vær med god t
Les mer (21.09.2011)
Gode resultat i Florø
Premieseremoni LA derby søndag 11 sep i Florø. Avenziz Fifod, Pokemann og Elvis9-11 september var det duka for L-stemne (dressur) i Florø. To ekvipasjar frå Møre og Romsdal gjorde det svært godt denne helga.
Les mer (16.09.2011)
Vellykket NPA show i Isfjorden
Med 53 påmeldte ponnier og 48 som møtte opp til NPAs første show i Isfjorden med Kari Anne Indrebø og Stein Langørgen som dommer ble det et kjempeflott show!
Les mer (12.09.2011)
Kjøyrestevne i Volda 11 sep
Liv Jorunn Nyhagen og Pokemann under forge kjøyrestemne i VoldaVolda rideklubb prøver å halde litt liv i køyresporten i fylket vårt, og inviterer med dette til eit lite stemne i presisjonskøyring.
Les mer (01.09.2011)
NPA-Show i Isfjorden
NPA-Show med føllskue og Midt-Norsk Føllfinale Søndag 4. september 2011 på Stall Ragnarok (2 minutters kjøring fra Isfjorden travbane), Rauma, Møre og Romsdal.
Les mer (31.08.2011)
Norske og nordiske meistrar frå M&R i Fjordhest NM på Starum
Sølvlaget til Volda rideklubb. Fv. Anna Sve/Faun Prins, Liv Jorunn Nyhagen/Pokemann og Isabell Øye/Brautar. Foto: Per Ove Mundal24.-30. juli gjekk NM/Nordisk for fjordhest av stabelen på Starum. Fleire ekvipasjer frå M&R stilte til start, både i opne klasser og i ulike meisterskapsklasser.
Les mer (19.08.2011)
Bilder fra unghestskue i Tresfjord og Ørsta 2011
Då ligg det endelig bilde frå unghestskue i Tresfjord (30 april) og Ørsta ( 14 mai) i fotoalbumet. Oppfordrar samsundes alle til å sende inn info og bilde frå ulike arrangemang rundt om i fylket! :)
Les mer (16.05.2011)
Unghestskue I Tresfjorden 30 april
Gjerde Tinus klar for unghestskue i Tresfjord 30 april 2011Førstkommande laurdag inviterar Søre Romsdal Fjordhestlag til utstilling på Stall Wenaas i Tresfjord. Det er mange år sidan det har vore utstilling i Tresfjord og utstillingskomitèen ser fram til ein triveleg hestedag.
Les mer (27.04.2011)
Åpning av Hest og Fritid AS på moa 26 mars
Lørdag 26.03 åpner Hest og Fritid AS butikk i nye lokaler på Moa! Stokkebygget på Moa vis a vi Babycomfort, Gamle lokalet til Elprice
 

Vi har mange gode åpnings tilbud! Vi ønsker gamle og nye kunder hjertelig velkommen innom!
...
Les mer (24.03.2011)
Møre og Romsdal Hest
31/12-10 gjekk prøve perioden for Møre og Romsdal Hest ut. Det vil si att vi har gått ifrå å være ein organisasjon med prosjektmidlar til disposisjon til å no være meir eller mindre dugnadsbasert.
Les mer (23.03.2011)
Årsmøteinnkalling 2010
ÅRSMØTEINNKALLING Møre og Romsdal Hest innkaller herved til årsmøte lørdag 26. februar 2011, kl 13.00. Møtet holdes på Gjermundnes vidaregåande skule, Vikebukt.
Les mer (26.01.2011)
God Jul og Godt Nyttår
Vakre Armani. Foto: Karine Kristiansen
Møre og Romsdal Hest ønsker alle en riktig God Jul og et Godt Nyttår!
 
Vi minner på å sende oss stoff om hva som skjer av stort og smått i fylket vårt, slik at vi kan fortsette å ha en innholdsrik side.
 
Husk at det er grat...
Les mer (23.12.2010)
Ny hjemmeside
Se den flotte siden til Søre Romsdal Fjordhestlag under " lag og foreninger"!
Les mer (15.12.2010)
Nye klubbmestere i Sunndal
Møre og Romsdal Hest Gratulerer

 
Regjerende klubbmestere i Sunndal Rideklubb etter Klubb mesterskap i sprang 1...
Les mer (02.12.2010)
Nytt album fra Molde Rytterklubb sitt sprangstevne med resultater.
Ta en titt i "album" og se bilder og resultater fra molde Rytterklubb sitt sprangsteven 20.11.2010
Les mer (02.12.2010)
JULEVERKSTED
Juleverksted Av May Lisbeth Riksheim 3.desember kl18.00-22.00 vil vi ha juleverkstad "barneparkering" på Haugseth.
Les mer (02.12.2010)
Dyregoddagene, se de fine bildene i flash fra dette flotte arrangementet!
- - Dyregoddagene 03.-05. september, var det duket for årets begivenhet i Batnfjorden i Gjemnes kommune. Dyregoddagene er Nordvestlandets største messe innen landbruk og bygdenæringer.
Les mer (02.12.2010)
Føllskue i Ørsta
Vinner ble Sjurgards VinjarFøllskue 23.oktober 2010 Føllskuet 2010 er over & vi gratulerer Sindre Humberset med dagens føll, Sjurgards Vinjar.
Les mer (17.11.2010)
Rideknappen ved Molde Rytterklubb
Se påmelding osv i kalender
Les mer (01.11.2010)
Søknad om arrangering av utstilling.
Styret i Møre og Romsdal minner om søknadsfrist 1.nov for å søke å avholde utstilling i 2011.
Les mer (19.10.2010)
Kretsmester junior dressur 2010
Møre og Romsdal Hest gratulerer Thea Sofie Hollen og La Belle, fra Molde Rytterklubb, ble i helgen 
  kretsmester i dressur for juniorer.
  KM i dressur ble arrangert av Sula rideklubb.

  Stevnet går over to dager, vinner er beste ekvipasje fra begg...
Les mer (19.10.2010)
Kretsmester senior dressur 2010
Tonje Windingstad (15 år) og ponnien Bækklunds Marlin,Møre og Romsdal Hest gratulerer Tonje Windingstad (15 år) og ponnien Bækklunds Marlin,
  Molde Rytterklubb, konkurrerte i senior klassen under KM i dressur.
  Hun havnet på en flott 4 plass i KM for senior, de konkurrerte
  i LA dressur. (15 deltagere i...
Les mer (19.10.2010)

 Arkiv
Kalender
Neste aktiviteter:
Nettsidene er oppdatert og publisert hos Besøk www.pronett.no